Privacy

Privacy beleid

Versie 24 mei 2018 09.01 uur.

Inleiding.

JoLand Reizen verplicht zich uw privacy te beschermen en neemt haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van klantinformatie heel serieus. We zullen duidelijk en transparant zijn over de informatie die we nodig hebben en wat we met die informatie zullen doen. 

Welke informatie we verzamelen is altijd afhankelijk van de wensen die u heeft geuit voor een specifieke of eenmalige reis of van voorgaande reizen en nog uit te voeren reizen waarbij sprake is van een vaste oftewel terugkerende klandizie. Uiteraard wordt ook informatie bewaard die u ons spontaan ter beschikking stelt al dan niet in het belang voor uw historische of toekomstige klant- en reizigersprofiel. Denk aan medische gegevens, geldigheidsduur ID gegevens e.d. 

Dit beleid beschrijft het volgende:

Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen en verwerken in verband met uw relatie met ons als klant en uw gebruik van onze website, mobiele applicaties en online diensten;

 • Waar we gegevens vandaan halen;
 • Wat we met deze gegevens doen;
 • Hoe we gegevens opslaan;
 • Aan wie we gegevens overdragen/vrijgeven;
 • Hoe wij omgaan met uw gegevensbeschermingsrechten;
 • En hoe we ons houden aan de regels voor gegevensbescherming.

Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse en EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee wij u kunnen identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, reserveringsnummer, betalingsgegevens en informatie over uw toegang tot onze website(s).

We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u een reis bij ons boekt (hetzij direct of indirect via onze vertrouwde maar externe partners), een klant-login (www.mijnreisoverzicht.nl) aanmaakt, onze website en/of app. en andere websites gebruikt die toegankelijk zijn via onze website en/of app., deelneemt aan een enquête of wedstrijd of wanneer u, op welke manier dan ook, contact met ons opneemt.

Wij zullen echter nooit meer gegevens vragen dan strikt noodzakelijk is om de reis te kunnen reserveren en uit te  laten voeren conform uw wensen. Overigens vragen wij alleen meer gegevens, uitsluitend als de uitvoerende leveranciers (persoonlijke) gegevens verplicht stellen,  vaak in opdracht van lokale overheden of  door overheden zelf, bijvoorbeeld voor visumvereisten. Wij achten het ook in uw belang dat wij eenmaal verzamelde gegevens bewaren teneinde onze taak ook goed te kunnen uitvoeren na afloop van de reis of voor toekomstige reizen. U kunt ons altijd opdracht geven een deel van of alle persoonlijke gegevens te verwijderen, rekening houdende met de wettelijke verplichtingen.

We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen:

a. Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoort- of andere erkende persoonlijke identiteitskaartnummers en details, bankrekeningnummer of betalingsgegevens;

b. Reizigersgegevens, waaronder naam, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, paspoort of ID-nummer, vervaldatum en land van afgifte;

c. Medische gegevens van reizigers die speciale medische eisen en/of dieetvoorschriften hebben;

d. Reisgeschiedenis, inclusief informatie met betrekking tot uw reizen en services die geboekt zijn in verband met uw reizen;

e. Informatie die u verstrekt over de reisvoorkeuren van u en uw reisgenoten;

f. Informatie over uw aankopen van producten en services van onze vertrouwde partners;

g. Informatie over uw gebruik van onze (e-)mailing, website en/of App.;

h. Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, telefoongesprekken en sociale media.

i. Locatie, inclusief real-time geografische locatie van uw computer of mobiel apparaat via GPS, Bluetooth en uw IP-adres, en gsm-mastlocaties, als u locatie gebaseerde functies gebruikt en locatiediensten op uw apparaat en computer ingeschakeld is.

j. Persoonlijke gegevens over uw lichamelijke of geestelijke gezondheid en soms zeer specifieke, verplichte informatie aan overheden, teneinde toegang tot dat land te kunnen verschaffen, al dan niet doormiddel van een visum. Daaronder ook vermeende gepleegde of veroordeling van strafbare feiten. Deze worden beschouwd als “bijzondere persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en we zullen dergelijke gegevens alleen verwerken indien u deze uitdrukkelijk hebt afgegeven t.b.v. de correcte uitvoering van de reis.

a. Door persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we deze mogen gebruiken om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren in overeenstemming met dit privacy beleid;

b. Immigratie/douanecontrole veiligheid: wij of onze partners/dienstverleners kunnen verplicht worden om uw informatie te verstrekken aan grenscontrole-instanties;

c. Veiligheid, gezondheid, administratie, misdaadpreventie/detectie: we kunnen uw informatie, ook buiten Europa, doorgeven aan overheidsinstanties of handhavingsinstanties om aan wettelijke eisen te voldoen;

d. Communicatie met ons: we gebruiken uw gegevens om onze relatie met u als klant te beheren en om onze diensten en uw ervaringen met ons te verbeteren;

e. Op maat gesneden diensten: wij gebruiken uw gegevens om informatie te verstrekken waarvan wij menen dat het voor u van belang is, voorafgaand aan, tijdens en na uw reis met ons en om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren, zoals speciale aanbiedingen voor uw favoriete bestemmingen of  aanbiedingen;

f. Marketing: van tijd tot tijd kunnen wij via e-communicatie contact met u opnemen met informatie over onze producten. U hebt de keuze om u online af te melden en niet langer dergelijke berichten te ontvangen of door dit al in de boekingsfase aan te geven. U krijgt ook de mogelijkheid op elke e-communicatie die wij u sturen aan te geven dat u niet langer direct marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen. 

Gelet op het bovenstaande is het nimmer mogelijk u af te melden voor (e-mail, social media, App. en DM) berichten die volgens onze kwaliteitseisen noodzakelijk zijn voor een probleemloze uitvoering van de door u gereserveerde diensten. Uiteraard kunt u er zelf voor kiezen om geen e-mail of social media te gebruiken of onze App. te installeren. In de persoonlijke contacten controleren wij altijd of van belang zijnde berichten u bereikt hebben.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke basis hebben om dit te doen. De rechtsgrondslag is afhankelijk van de redenen die we hebben verzameld en waarvoor we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken.

In de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken zodat we de reisovereenkomst met u kunnen aangaan.

Wij zullen altijd ons uiterste best doen om te voorkomen dat dienstverleners, betrokken bij de uitvoering van de reisovereenkomst, deze gegevens misbruiken en nooit toestemming geven om deze gegevens te misbruiken of aan derden over te dragen.  U en wij mogen ervan uitgaan dat binnen de Europese Unie is dit met ingang van 25 Mei 2018 juridisch goed is afgedekt. 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor één of meer van de volgende redenen verwerken:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichting (bijv. immigratie of douane-eisen);
 • U hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijv. voor marketing doeleinden);
 • Om essentiële belangen van u of van een andere persoon te beschermen (bijv. in geval van een medisch noodgeval);

Alleen kinderen van 16 jaar of ouder kunnen zelf toestemming geven. Bij kinderen onder deze leeftijd is toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

We moeten ook rekening houden met perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. met betrekking tot claims voor geannuleerde vluchten krachtens EU-verordening 261/2004) of voor het behandelen van klachten, vragen en voor het beschermen van onze wettelijke rechten in het geval van een claim.  Wettelijk zijn er ook andere verplichtingen bijvoorbeeld de verplichtingen om de administratie te bewaren voor controle doeleinden van de Nederlandse en Europese overheden.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze anonimiseren of vernietigen. We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken kunnen verminderen en of we uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren, zodat deze niet langer aan u gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren. 

De beheerders van systemen die wij administratief gebruiken volgen strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens en om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging conform dezelfde Europese wetgeving. De gegevens die u aan ons verstrekt worden beschermd met SSL-technologie (Secure Socket Layer). SSL is de standaardmethode voor het coderen van persoonlijke gegevens en creditcardgegevens zodat deze veilig over het internet kunnen worden verstuurd.

Alle betalingsgegevens worden via SSL over specifieke netwerkinfrastructuur (Multiprotocol Label Switching-MPLS) verzonden en opgeslagen in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS).

JoLand Reizen, doet (uitsluitend in opdracht van haar opdrachtgevers, klanten en reizigers) ook zaken in rechtsgebieden die niet gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte (EER). Hoewel landen buiten de EER niet altijd over dezelfde mate van gegevensbescherming beschikken, verwachten we van de Europese Unie dat deze wetgeving ook uitgedragen wordt buiten de EER.

Wij kunnen u die garantie niet geven. We moeten en kunnen niet anders dan er op vertrouwen dat uw informatie voor landen buiten de EU op een veilige manier verwerkt wordt  en in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij gebruiken middelen onder de EU-wetgeving om gegevensoverdrachten buiten de EER te legitimeren. Wij zullen nooit toestemming geven aan de uitvoerende leveranciers om u gegevens te verkopen dan wel voor andere doeleinden te vermarkten.

We kunnen uw informatie overdragen aan derde partijen (veelal bekende zakenpartners) voor de doeleinden uiteengezet in dit privacy beleid. We eisen van alle reguliere zakenrelaties dat zij passende technische en operationele beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake regels voor gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere uitvoerende dienstverleners die bij de uitvoering van uw reis betrokken zijn.  Echter zo beperkt mogelijk. Dat wat niet specifiek en verplicht gevraagd wordt, wordt ook niet gedeeld met die uitvoerende dienst. Wij verkopen of verhuren deze gegevens niet!

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met de volgende derden voor het doel dat
beschreven wordt in dit privacy beleid:

a. Overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en luchthavens in uw reisschema of waarnaar uw vlucht kan vliegen om aan de wettelijke eisen te voldoen;

b. Boekingssystemen waarmee wij of uzelf, uw reis, dienst of aanvullende service boekt;

c. Partners die nodig zijn om services te leveren waar u om gevraagd hebt, zoals visumdiensten e.d.;

d. Vertrouwde serviceproviders die we gebruiken om ons bedrijf te runnen, zoals afhandelingsagenten die onze passagiers bijstaan op locatie in de landen waarin u reist, verzekeraars die onze klanten helpen, cloudservice en e-mail marketing service providers die ons ondersteunen bij het doen van klantenenquêtes en gerichte marketingcampagnes;

e. Banken en providers die uw betalingen aan ons faciliteren en anti-fraude screening, die mogelijk informatie over uw betaalmethode en boeking nodig heeft om de betaling te verwerken of om de veiligheid van uw betalingstransactie te garanderen;

f. Juridische en andere professionele adviseurs, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties in alle landen waar wij actief zijn, om onze wettelijke rechten met betrekking tot ons contract met u te handhaven;

g. Onze vertrouwde externe toeleveranciers die reis gerelateerde producten en diensten aanbieden via onze reisadviseurs of op onze website(s): als u ervoor kiest om producten of diensten te kopen. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van uw persoonlijke gegevens wanneer dergelijk gebruik is toegestaan voor hun eigen doeleinden. Raadpleeg hun privacy beleid voor meer informatie.

h. Sociale media: u kunt toegang krijgen tot sociale media van derden via onze websites of app. of als u onze websites of app. bezoekt. Zodra u geregistreerd bent met uw sociale media-account, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u met ons deelt via deze sociale media services overeenkomstig hun privacy-instellingen om het gebruik van onze website(s) of app. te verbeteren en persoonlijker te maken. We kunnen ook sociale media plug-ins gebruiken op onze website of app. Daardoor wordt uw informatie gedeeld met uw sociale media provider en mogelijk gepresenteerd op uw sociale media profiel om te worden gedeeld met anderen in uw netwerk. Wij verwijzen u naar het privacy beleid van deze externe sociale media providers voor meer informatie hierover.

I. Met het downloaden en gebruiken van onze Sambasso App. geeft u toestemming om reisgegevens die voor de technische werking de App. noodzakelijk is, beschikbaar te stellen. 

j. In het algemeen  stellen wij uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie. Uw persoonlijke gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de uitvoerende reisorganisaties en andere leveranciers  ten behoeve van een goede uitvoering van uw reis. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. U kunt de ontvangst van onze eigen nieuwsbrieven op elk moment pauzeren of stopzetten. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link  ‘afmelden’. Wij zullen nimmer toestemming geven aan derden om uw gegevens commercieel te gebruiken. Niet anders dan strikt noodzakelijk is voor de  uitvoering van de geboekte reisdienst. 

Alle gegevens die worden verzameld bij de registratie op de mijnreisoverzicht.nl-sectie worden verwerkt in overeenstemming met dit privacy beleid en zijn feitelijk de gegevens die u ons reeds verstrekt heeft.

We begrijpen het belang van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen om de privacy en veiligheid van kinderen te beschermen. Het is daarom niet toegestaan dat kinderen jonger dan 16 jaar een mijnreisoverzicht.nl-account openen. We zullen elk mijnreisoverzicht.nl-account verwijderen dat aangemaakt is door een kind jonger dan 16 jaar, zodra wij hiervan op de hoogte worden gesteld.

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor gebruik van uw persoonsgegevens, dan heeft u de mogelijkheid om deze uw toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens op elk moment te anomiseren. Een email of telefoontje aan onze reisspecialisten met de vraag “Account deactiveren” volstaat in dat geval.

We verwijderen alle informatie van een reisgenoot die hier geen toestemming voor heeft gegeven zodra wij hiervan op de hoogte worden gesteld.

We bewaren persoonsgegevens zolang er niet om verwijdering of anomisering is gevraagd. 

Houd er rekening mee dat algemene bewaartermijnen van toepassing zijn op alle persoonsgegevens die we hebben verzameld om een contract met u aan te gaan of om dat contract uit te voeren of omdat we een wettelijke verplichting hebben het te verwerken.

Onze websites maken gebruik van cookies om ons in staat te stellen onze service aan u te verbeteren en om bepaalde functies aan te bieden die u van dienst zijn bij het reserveren van reizen en diensten. Dit kunnen cookies van partners zijn die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website of app. bezoekt. Bezoek de websites van onze partners voor informatie over hun privacy- en cookiebeleid.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst via uw webbrowser om ons in staat te stellen uw browser te herkennen en ons te helpen bij het traceren van bezoekers aan onze site zodat wij producten en diensten hierop kunnen aanpassen. Een cookie bevat uw contactgegevens en informatie om ons in staat te stellen uw computer te identificeren wanneer u onze site bezoekt zodat we u kunnen helpen met uw reservering. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar als u wilt, kunt u deze browserinstellingen wijzigen door cookies te accepteren, af te wijzen en te verwijderen. De “help”-sectie op de werkbalk van de meeste browsers kunnen u helpen hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe de browser u kunt laten weten wanneer u een nieuw cookie ontvangt of hoe u deze helemaal kunt uitschakelen. Als u ervoor kiest om deze instellingen te wijzigen, kan het zijn dat bepaalde functies niet werken. De cookies die we gebruiken nemen geen andere opgeslagen informatie op uw computer waar.

Voor meer informatie over cookies en hoe u kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd, bezoek de volgende website: http://www.allaboutcookies.org.

We gebruiken tracking-software om de bezoekerspatronen van klanten en het gebruik van de site te volgen om ons te helpen het ontwerp en de lay-out van de websites te ontwikkelen. Deze software stelt ons niet in staat om persoonlijke passagiersinformatie vast te leggen.

We hebben een Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer “DPO”) aangesteld om toezicht te houden op de naleving van dit beleid. U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

Volgens de wet hebt u onder bepaalde omstandigheden recht om:

 • Informatie op te vragen of we persoonlijke informatie over u bewaren en zo ja, wat die informatie is en waarom we deze bewaren/gebruiken.
 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een “toegangsverzoek”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en controleren en of we deze op rechtmatige wijze verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we van u hebben. Op deze manier kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, laten corrigeren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken uw persoonlijke informatie te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt aangegeven (zie hieronder).
 • Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens als die verwerking berust op een algemeen belang (of die van een derde) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.
 • Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering welke niet onderworpen is aan geautomatiseerde besluitvorming door ons gebruik van uw persoonlijke informatie of profilering van u.
 • Verzoek beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Op deze manier kunt u ons verzoeken de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.
 • Verzoek overdracht van uw persoonlijke informatie in een elektronische en gestructureerde vorm aan u of een andere partij (algemeen bekend als een recht op “dataportabiliteit”). Op deze manier kunt u uw gegevens die wij van u hebben in een elektronisch bruikbaar formaat verkrijgen en dit stelt u in staat uw gegevens in dit formaat naar een andere partij te sturen.
 • Toestemming intrekken. In bepaalde omstandigheden waarin u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk akkoord ging, tenzij we een andere legitieme reden hebben om dit volgens de wet te doen.

U bent geen vergoeding verschuldigd voor het verkrijgen van uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om verkrijging duidelijk ongegrond of excessief is. In dergelijke omstandigheden kunnen we weigeren aan het verzoek te voldoen.

We moeten specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een extra veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet bekend gemaakt wordt aan een persoon die geen recht heeft het te ontvangen.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden via e-mail aan u meegedeeld of een publicatie op onze website.

Cookiebeleid

De websites van JoLand  en derde partij providers stellen cookies in en gebruiken deze om gebruikersvoorkeuren op te slaan en te beheren, gerichte advertenties te sturen, gegevens inzien, analytische- en gebruikersgegevens te verzamelen en vooral voor het verbeteren van uw gebruikerservaring.

Dit beleid beschrijft welk type cookies we gebruiken, hoe we ze gebruiken en hoe u ze kunt instellen en aanpassen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een computer of een ander apparaat wordt geplaatst en gebruikt wordt om de gebruiker of het apparaat te identificeren en om informatie te verzamelen. Cookies worden meestal onderverdeeld in één van de vier categorieën afhankelijk van hun functie en het beoogde doel: strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies en cookies voor gerichte- en advertentiedoeleinden.

Soorten cookies en waarom gebruiken we ze

Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om heeft gevraagd, zoals het toevoegen van artikelen aan het winkelmandje, inloggen of formulieren invullen niet worden verstrekt. U kunt uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt voor deze cookies of u kunt ze blokkeren, maar sommige delen van onze website werken dan niet. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Prestatiecookies: Met deze cookies kunnen we het aantal bezoekers en verkeersbronnen tellen, zodat we de werking van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze geven ons informatie over welke pagina’s het meest en het minst populair zijn, hoe bezoekers door de site heen gaan en of ze op een koppeling hebben geklikt. Dit geeft ons inzicht op welk gebied we goed presteren en wat we nog kunnen verbeteren en of de pagina’s snel laden en correct worden weergegeven. De verzamelde informatie omvat bijvoorbeeld de gebruikte internetbrowsers en besturingssystemen, de domeinnaam van de eerder bezochte website, het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van het bezoek en de bekeken pagina’s. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd en blijft daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, zullen we niet weten wanneer u onze website hebt bezocht en zijn we niet in staat zijn om de prestaties te bekijken en uw ervaring te verbeteren. We gebruiken o.a. services van Google.

Functionele cookies: Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden door de keuzes die u maakt te onthouden (zoals uw gebruikersnaam of ID, taalvoorkeur, of het gebied of de regio waarin u zich bevindt). Ze kunnen ook worden gebruikt om services te leveren waar u om gevraagd hebt, zoals het bekijken van een video. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door derde partijen van wie wij diensten hebben toegevoegd aan onze pagina’s. De informatie die deze cookies verzamelen, kan anoniem zijn en ze kunnen uw browseractiviteit niet volgen op andere websites. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige of al deze services mogelijk niet correct.

Cookies voor gerichte- en advertentiedoeleinden: Deze cookies volgen browsergedrag en worden gebruikt om gerichte (op interesses gebaseerde) advertenties aan te bieden. Deze cookies kunnen met onze toestemming door onze advertentiepartners op onze site worden geplaatst. Deze bedrijven kunnen een profiel samen stellen van uw interesses en u relevante advertenties op andere sites laten zien. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Ze slaan geen persoonlijke gegevens op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. U kunt zich afmelden voor deze cookies.

Cookies beheren

Website cookies

U kunt website-cookies beheren in uw browserinstellingen en u hebt altijd de keuze om deze instellingen te wijzigen door cookies te accepteren, te weigeren of te verwijderen. Als u ervoor kiest om uw instellingen te wijzigen, kan het zijn dat bepaalde functies niet werken. Alle browserinstellingen zijn net even anders, dus om cookies te beheren, moet u de relevante instellingen in uw browser raadplegen.Wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, kan die toestemming te allen tijde worden ingetrokken door uw cookie-instellingen aan te passen. Als u meer wilt weten over cookies, bezoek dan de volgende websites, die gedetailleerde informatie bevatten over soorten cookies, hoe ze worden gebruikt en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren:

http://www.aboutcookies.org/

Reclamebedrijven geven u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van gerichte advertenties. Dit stopt niet met het instellen van cookies, maar het betekent wel dat deze bedrijven bepaalde gegevens niet gebruiken en verzamelen. Ga voor meer informatie naar:

http://www.youronlinechoices.eu/